Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 (dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących) mieści się w Łodzi, przy ulicy Krzywickiego 20.

Przyjmujemy dzieci z wadami słuchu różnego stopnia i rodzaju, również z niepełnosprawnościami sprzężonym, którym towarzyszy wada słuchu, oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.
21.07: informacja o projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego aktualizacja: (© JD 2008)