Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Między światami – w stronę efektywnej edukacji niesłyszących i słabosłyszących"
21 października 2023 r.


Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową

Informujemy Państwa, że Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między światami – w stronę efektywnej edukacji niesłyszących i słabosłyszących" odbędzie się w dniu 21 października 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy!!!

Komitet Organizacyjny

Informacje merytoryczne

Plakat Konferencji

Współczesna edukacja daje bardzo szerokie możliwości kształcenia dziecka niesłyszącego. Rodzice już na początku drogi edukacyjnej stają „między światami” – przed wyborem, w którym kierunku kształcić swoje dziecko: edukacji niesłyszącej z językiem migowym czy w szkołach ogólnodostępnych? Czym się kierować dokonując wyboru szkoły? Co będzie dla dziecka lepsze z perspektywy jego rozwoju słuchowego, językowego a także rozwoju tożsamości? Postęp technologiczny warunkuje również inne spojrzenie na potrzeby i możliwości kształcenia dziecka niesłyszącego. Te i inne rodzące się dylematy związane z edukacją dzieci i młodzieży z wadą słuchu będą przedmiotem naszej konferencji. Jej celem będzie również ukazanie dotychczasowego dorobku i doświadczeń kształcenia Głuchych, a także zastanowienie się, z perspektywy powyższych problemów, jaka będzie i powinna być przyszłość edukacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Ważne z perspektywy współczesnej edukacji zagadnienie, nad którym chcemy się również zastanowić podczas konferencji to próba odpowiedzi na pytania w jakim kierunku zmierza i jaką rolę odgrywa w tym zakresie edukacja włączająca. Czy jest ona szansą, czy zagrożeniem dla edukacji niesłyszących i budowania tożsamości Głuchych? Jaka jest przyszłość szkół dla dzieci niesłyszących? Ważnym tematem, który często jest podejmowany w trakcie dyskusji nad kształtem edukacji dzieci niesłyszących jest edukacja językowa, a szczególnie rola i znaczenie Polskiego Języka Migowego, oraz szansa dla rozwoju edukacji dwujęzycznej. Nadal aktualna jest dyskusja nad stanem edukacji dwujęzycznej w Polsce. Te wstępnie zasygnalizowane problemy są bardzo ważnymi zagadnieniami dla szerokiego grona odbiorców. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i nauczycieli, surdopedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i wszystkich innych specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu, ale także rodziców, przedstawicieli instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób Głuchych.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie płaszczyzną do wymiany opinii, prezentacji najnowszych badań i koncepcji naukowych oraz doświadczeń nauczycieli. Będzie także konstruktywną dyskusją nad rozwojem kierunków kształcenia dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych.

Obszary tematyczne konferencji

 • Dorobek i dotychczasowe doświadczenia w kształceniu dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
 • Metodyka kształcenia dziecka niesłyszącego.
 • Młodzież niesłysząca i słabosłysząca w systemie edukacji, możliwości kształcenia zawodowego.
 • Edukacja dwujęzyczna – stan badań i wyzwania dla edukacji dwujęzycznej.
 • Dziecko z wadą słuchu w edukacji włączającej.
 • Kierunki rozwoju szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej.
 • Rola nauczyciela w edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
 • Nowe technologie w zastosowaniu w edukacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących.
 • Szkoła specjalna i jej rola w edukacji włączającej.

Ponadto jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie z Państwa strony związane z zaproponowaną problematyką.

Patronat honorowy

Konferencja odbywa się pod opieką naukową:

 • Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 • Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Honorowym patronatem objęli konferencję:

 • Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach dr Elżbieta Stokowska-Zagdan prof. ANSB
 • Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dr hab. prof. UŁ Alina Wróbel
 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz
 • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego

https://www.wnow.uni.lodz.pl/

Akademia Nauk Stosowanych
Stefana Batorego

https://www.ansb.pl/

Polski Związek Głuchych
Zarząd Główny

https://pzg.org.pl/

Prezydent
Miasta Łodzi

https://uml.lodz.pl/

Komitet Naukowy

Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab. prof. UŁ
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Bogdan Szczepankowski

prof. zw. dr hab.
emerytowany profesor UKSW

Urszula Bartnikowska

dr hab. prof. UAM

Ewa Domagała-Zysk

dr hab. prof. KUL

Małgorzata Kupisiewicz

dr hab. prof APS

Paweł Rutkowski

dr hab. prof. UW

Magdalena Olempska-Wysocka

dr hab. prof. UAM

Anna Jakoniuk-Diallo

dr hab. prof. UAM

Katarzyna Plutecka

dr hab. prof. UP

Agnieszka Dłużniewska

dr APS

Joanna Kobosko

dr hab. IFPS

Małgorzata Czajkowska-Kisil

dr UW

Komitet Organizacyjny

dr Elżbieta Woźnicka

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4

mgr inż. Maciej Kowalski

Zastępca Przewodniczącej Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

mgr Agnieszka Binio-Pytel

mgr Maja Glapińska

mgr Katarzyna Pęczek

mgr Tomasz Romanowski

mgr Olga Romanowska

mgr Agnieszka Szczepska

Informacje organizacyjne

Opłata konferencyjna:

 • 170 zł dla uczestników oddelegowanych przez instytucje sfinansowane w 100% ze środków publicznych
 • 210 zł (w tym VAT 23%) dla pozostałych uczestników
 • 185 zł (w tym VAT 23%) dla studentów

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 91 1600 1462 1824 8120 3000 0008

W tytule: "Imię i nazwisko Konferencja Między Światami" oraz odpowiednio dopisek – "Uczestnik/Student"

Opłata obejmuje:

 • pakiet konferencyjny,
 • druk materiałów wykorzystywanych podczas wykładów i warsztatów,
 • przerwy kawowe,
 • lunch,
 • udział w wykładach i  warsztatach.

Wpłaty prosimy dokonać najpóźniej do 7.10.2023 roku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na konferencje prosimy przesłać odpowiednio:

 • Udział czynny do 23.09.2023 r.
 • Udział bierny do 7.10.2023 r.

Formularz zgłoszenia: tutaj

Regulamin konferencji (przejdź do miejsca z regulaminem)

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty

Konferencja w całości będzie tłumaczona na PJM

Hotele w poblizu:

BB Consul (650 m)

ul. Pomorska 140, Łódź
Strona WWW hotelu
telefon: 603 176 366

Hostel UMED Noclegi (900 m)

ul. Pomorska 251, Łódź
Strona WWW hostelu
telefon: 697 813 600

Villa Masoneria (1,2 km)

ul. Tramwajowa 11, Łódź
Strona WWW hotelu
telefon: 723 248 739

Hotel Willa Marina Widzew (1,2 km)

ul. Piłsudskiego 135, Łódź
Strona WWW hotelu
telefon: 602 336 090

Noclegi Elan (1,7 km)

ul. Piłsudskiego 143, Łódź
Strona WWW hotelu
telefon: 42 676 66 66

Nu Hotel (2 km)

ul. Piłsudskiego 141, Łódź
Strona WWW hotelu
telefon: 42 205 02 05

Program konferencji

Przedstawiamy Państwu program konferencji.

Program do pobrania w formacie PDF

Program do pobrania w formacie PNG

Program konferencji

8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15
Powitanie gości i otwarcie konferencji:
dr Elzbieta Woźnicka SOSW nr 4,
Maciej Kowalski Prezes Zarządu PZG Oddział Łódzki,
Krzysztof Kotyniewicz Prezes Zarządu Głównego PZG
9.15 – 11.30
Obrady plenarne
Prowadzenie: dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska-Jachnik, dr Elżbieta Woźnicka
 1. prof. zw. dr hab. Bogdan Szczepankowski emerytowany profesor UKSW
  Edukacja głuchych – doświadczenia i refleksje
 2. mgr Małgorzata Talipska Uniwersytet Warszawski Przewodnicząca Polskiej Rady Języka Migowego
  Efektywna edukacja niesłyszących i słabosłyszących na poziomie akademickim
 3. dr Małgorzata Czajkowska-Kisil Uniwersytet Warszawski
  Głusi uczniowie a edukacja włączająca
 4. dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska- Jachnik Uniwersytet Łódzki
  Źródła zmian w edukacji osób głuchych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Dyskusja
11.30 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 14.30
Obrady plenarne
Prowadzenie: dr hab. Joanna Kobosko IFPS, dr Agnieszka Dłużniewska APS
 1. dr hab. Joanna Kobosko Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Tożsamość społeczno-kulturowa a zadowolenie z życia osób głuchych z implantem ślimakowym komunikujących się w języku polskim fonicznym – znających i nieznających języka migowego
 2. dr Małgorzata Zgoda Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Uczniowie korzystający z implantów ślimakowych w systemie edukacji – powody zmiany typu szkoły w opinii rodziców
 3. dr Agnieszka Dłużniewska Akademia Pedagogiki Specjalnej
  Praca z tekstem z niesłyszącymi i słabosłyszącymi dziećmi i młodzieżą w ujęciu socjokognitywnym - rozwiązanie modelowe
 4. dr Tomasz Kasprzak Uniwersytet Śląski
  Ku zmianie paradygmatu w edukacji osób Głuchoniewidomych w Polsce
 5. dr Justyna Kotowicz Uniwersytet Warszawski
  Behawioralne i neuronalne podłoże procesu czytania u osób głuchych posługujących się językiem migowym
 6. dr hab. Prof. UW Paweł Rutkowski Uniwersytet Warszawski
  Polski język migowy jako narzędzie dydaktyczne: adaptacje podręczników i lektur szkolnych
Podsumowanie części plenarnej
14.30 - 15.15
Przerwa obiadowa
15.15 – 16.45
Obrady w sekcjach / warsztaty
Sekcja nr 1
 1. mgr Halina Ośkiewicz SOSW nr 4 w Łodzi, mgr Agnieszka Moracka SOSW nr 4 w Łodzi
  Wychowanie słuchowe szansą na rozwój języka i mowy dziecka (warsztat)
 2. dr Tomasz Kasprzak Uniwersytet Śląski
  Jak komunikować się z uczeniem ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną - czyli o alfabecie Lorma? (warsztat)
Sekcja nr 2
 1. mgr Katarzyna Niezręcka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wpływ alfabetu palcowego na artykulację dzieci z wadami słuchu – studium przypadku
 2. dr Justyna Kotowicz Uniwersytet Warszawski
  Kompetencje w języku migowym i umiejętność czytania u uczniów głuchych
 3. dr Hanna Kądziołka-Sabanty Uniwersytet Łódzki
  Placówki kształcenia ogólnego - bariery w pracy z dzieckiem/uczniem z wadami słuchu
Sekcja nr 3
 1. mgr Daria Wellman Publiczne Przedszkole nr 3 w Ząbkach, mgr Olga Romanowska SOSW nr 4 w Łodzi
  Wprowadzenie języka migowego w grach i zabawach (warsztat)
15.15 – 16.45
Panel dla rodziców
dr hab. Joanna Kobosko Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Moje niesłyszące dziecko – diagnoza, wsparcie edukacyjne, rewalidacyjne i społeczne
17.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

§1 Postanowienia ogólne

 • Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Między światami – w stronę efektywnej edukacji niesłyszących i słabosłyszących", która odbędzie się̨ w dniu 21.10.2023 roku w Łodzi.
 • Miejsce konferencji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20.
 • Organizatorem Konferencji są: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20 90-149 Łódź oraz Polski Związek Głuchych Odział Łódzki, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 • Organizator w trakcie Konferencji zapewnia Uczestnikom poczęstunki w postaci przerw kawowych oraz lunch.
 • Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi oraz Polski Związek Głuchych Odział Łódzki
  2. Uczestnik: osoba fizyczna, firma lub instytucja dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora: tutaj

§2 Zgłoszenie udziału

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji i przesłanie drogą elektroniczną na adres Organizatora.
 • Zgłoszenia (do wyczerpania miejsc) należy dokonać do 07-10-2023r.
 • Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscach, w których odbywają się zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanych z Konferencją. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest komunikat wysyłany drogą elektroniczną przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
 • Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator. Uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu w czasie trwania Konferencji.
 • Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji.

§3 Płatności

 • Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji w wysokości:
  • 170 zł – opłata pełna
  • 150 zł – studenci
 • Płatności należy dokonać przelewem, na rachunek Organizatora: 91 1600 1462 1824 8120 3000 0008 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
 • Organizatorzy nie przyjmują wpłat za udział w Konferencji w formie gotówkowej ani w trakcie trwania Konferencji.
 • Dokonanie płatności w wymaganym niniejszym Regulaminem terminie, jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji. W przypadku niewniesienia przez Uczestnika opłaty za Konferencję, zgłoszenie zostanie anulowane w ciągu 24 godzin od daty otrzymania formularza rejestracyjnego.
 • W ramach opłaty konferencyjnej Organizator zapewnia:
  1. udział w wykładach i warsztatach,
  2. pakiet konferencyjny,
  3. druk materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów i wykładów,
  4. przerwy kawowe, lunch

§4 Rezygnacja z uczestnictwa

 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu opłaty konferencyjnej w wysokości 100% w przypadku dokonania zgłoszenia o rezygnacji do 15-09-2023, lub w wysokości 50% do dnia 7 października 2023 roku. W późniejszym terminie opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.
 • W szczególnych przypadkach Organizator może postanowić inaczej.
 • Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: konferencja@pzg-lodz.pl.
 • Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§5 Regulamin nadsyłania streszczeń wykładów i warsztatów

 • Zgłaszanie zajęć (wykład lub warsztat) prowadzonych podczas Konferencji odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora do dnia 23-09-2023r.
 • O zakwalifikowaniu do prezentacji wykładu lub warsztatu decydowała będzie Komisja Programowa.
 • Streszczenie/opis zajęć napisane w języku polskim należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy konferencji: konferencja@pzg-lodz.pl. Lista zajęć zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji będzie na bieżąco prezentowana na stronie internetowej Organizatora.

§6 Publikacja pokonferencyjna

 • Organizator umożliwia Uczestnikowi opublikowanie treści wystąpienia wygłoszonego podczas Konferencji. Pełne wersje prac należy wysłać na adres mailowy Organizatora Konferencji do 7.10.2023 r.
 • Nadesłane prace zostaną poddane recenzji przez Organizatora, o zakwalifikowaniu pracy do publikacji autor/rzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wcześniej wskazany adres.

§7 Ochrona danych osobowych

 • Zebrane informacje gromadzone będą w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora.
 • Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§8 Odpowiedzialność Uczestników

 • Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Podczas Konferencji i warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących.

§9 Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane, w formie pisemnej, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 • Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez uczestników Konferencji powstałe w miejscu prowadzenia zajęć.

§10 Postanowienia końcowe

 • Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Miejsce konferencji

Kontakt - Organizatorzy

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: e-mail: konferencja@pzg-lodz.pl

dr Elżbieta Woźnicka

+48 609 304 333
e-mail: e.woznicka@sosw4.elodz.edu.pl

mgr inż. Maciej Kowalski

+48 602106618 tylko SMS
e-mail: maciej.kowalski@pzg-lodz.pl
Messenger: Maciej Kowalski

mgr Katarzyna Pęczek

+48 513 437 737
e-mail: k.peczek@sosw4.elodz.edu.pl

mgr Maja Glapińska

+48 502 363 207
e-mail: m.glapinska@sosw4.elodz.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4

Adres

ul. Krzywickiego 20
90-149 Łódź

Telefon

+48 42 678 47 00

E-mail

sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl

WWW

sosw4.edu.lodz.pl

Facebook

https://www.facebook.com/SOSW4

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Adres

ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź

Telefon

+48 577 055 067

E-mail

biuro@pzg-lodz.pl

WWW

https://pzg-lodz.pl/

Facebook

https://www.facebook.com/PZGLodz

Dofinansowanie z budżetu miasta Łodzi

Informacja o dofinansowaniu

Zadanie "Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi.

logo miasta Łodzi

Informacja o dofinansowaniu w ETR

logo ETR

Projekt w którym bierzesz udział nazywa się "Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami”. Możesz brać udział w rehabilitacji lub chodzić do psychologa dzięki temu, że Urząd Miasta Łodzi częściowo za to zapłacił.